HU EN
FőoldalTörténeti Gyűjtemény

Történeti Gyűjtemény

Érdekes módon a múzeum önálló Történeti Osztályának létrejöttére egészen 1962-ig várni kellett. De ez nem jelentette azt, hogy a múzeum anyagából hiányoztak volna a történeti vonatkozású tárgyak, dokumentumok.

Debrecen szabad királyi város Múzeuma gyűjteményének un. Szaporulati naplójában, vagyis leltárkönyvében 1906-1911 között már rengeteg történeti tárgyat találhatunk. Ezt Zoltai Lajosnak köszönhetjük, aki kiemelkedő alakja volt a városi múzeum létrejötte körüli munkáknak. Évtizedeket átölelő pályája során majd mindegyik muzeológiai szakágban maradandót alkotott. Várostörténeti munkáit mai napig alapművekként olvashatjuk.

Zoltai Lajos

 

Zoltai Lajos nevéhez kapcsolódik a múzeum gyűjteményi rendjének kialakítása és első elnevezése is. A Hatvan utcai Csokonai-házban működött Városi Múzeum különlegessége volt, hogy kiállításán minden múzeumi tárgy szerepelt. Így a korabeli fényképek alapján jól nyomonkövethető a múzeum gazdagodása, hiszen Zoltai igyekezett minden megszerzett tárgyat beépíteni a kiállításba.

A Történeti Tár számára kiemelt fontosságú az a tény, hogy a Városi Múzeum első teremőrei az 1848/49-es forradalom és szabadságharc még életben lévő idős honvédei voltak. A szabadságharc bemutatása a múzeum kiállítástörténetében folyamatosan jelen volt, jelen van és jelen is lesz. Az első teremőreinkre, az öreg honvédekre a 48-as teremben nagy méretű csoportképpel emlékezünk és egyben tisztelgünk előttük. A város történetének igen fontos időszaka volt 1849 első néhány hónapja, mert Debrecen ekkor az ország fővárosaként szolgálta a szabadságharc és forradalom ügyét. A Történeti Tár gyűjteményében nagy számban találhatunk a szabadságharccal kapcsolatos dokumentumokat és tárgyi emlékeket is. Terveink közt szerepel ezeknek katalógus-szerű bemutatása és megjelentetése. 

 

Haldokló oroszlán

 

Bár a két világháború között sem volt önálló történeti gyűjtemény vagy osztály vagy tár, de a történeti gyarapodást ennek ellenére is folyamatosnak mondhatjuk. A régiség- és éremtár, a könyv- és kézirattár, de a néprajzi tár nyilvántartásaiba is szép számmal leltároztak be történeti tárgyú anyagokat a múzeum kiváló szakemberei.

A gyűjteményi struktura változására egészen 1962-ig azonban várni kellett. Ebben az évben lépett a múzeum szolgálatába és dolgozott ott nyugdíjazásáig Módy György. 

 

Módy György

 

Ekkor a múzeum többi gyűjteményéből kiválogatták a történeti jelentőségű műtárgy anyagot és eredeti leltári számaik megtartása mellett átkerültek a frissen létrehozott Történeti Gyűjtemény anyagába. A Gyűjtemény két leltárkönyvet vezet: az egyik a Mohács és 1849 közötti, a másik pedig 1849-től eredetileg a II. világháború végéig terjedő időszak tárgyi és írásos emlékeinek gyűjtését rögzíti. Az időkorlátot mára feloldottuk és tulajdonképpen már kortárs anyag is bekerülhet leltárkönyvünkbe és gyűjteményünkbe. Az 1848-as kötődését a tárnak a leltárkönyv első bejegyzése is alátámasztja, hiszen egy láda adatait rögzítette Módy György, azzal a megjegyzéssel, hogy 1848/49-ben hadi pénztárládának használták. Ez a műtárgy sokáig állandó kiállításunk 48-as egységének volt egyik kiállított darabja.

A tár gyűjtési területe eredetileg Debrecen városa és Hajdú-Bihar megye volt, de ezt igyekszünk kibővíteni a történeti Bihar és Hajdú vármegyék területével is.

A Történeti Tárhoz tartozik a Numizmatikai Gyűjtemény, melynek történetéről, meghatározó darabjairól múzeumunk honlapján a link mögött olvashat bővebben. Ezt kérem is hogy tegye meg, mert a vidéki múzeumok leggazdagabb numizmatikai anyagát ismerheti meg, sok unikális darabbal.

A Történeti Osztály a 2000-es években elvesztette önállóságát egy belső, tárrá történő átszervezés és összevonás miatt, de néhány éve ismét önálló Történeti Tár néven, amelyben négy muzeológus kolléga végzi munkáját.

A Történeti Tár anyagai közül ki kell emelnünk az oklevél-anyagot, a céhes iratanyagokat, a családi hagyatékokat, a pecsétnyomó-gyűjteményt, a képeslap-gyűjteményt, a fénykép-gyűjteményt, a fegyveranyagot.

 

 Asztalos céh pecsétje

 

Önálló tárgyegyüttesként beszélhetünk az Arany Egyszarvú patika berendezéséről, amely gyógyszertártörténeti kutatások szempontjából is igen megbecsült anyag. 

 

Patika

 

A méltán híres debreceni festett pergamenkötések közül is őrzünk jelentős darabokat.

A Dobozy-temetőből előkerült viselettörténeti anyag segít bennünket abban, hogy megismerhessük a debreceni cívisek kézműveségét, ruházatának jellegzetességeit, de kiterjedt kapcsolatrendszerét is.

A Thaly Kálmán hagyatéki anyag is a tár gyűjteményét gazdagítja. A Thaly-szoba vagy önállóan vagy egy nagyobb egység részeként, de majdnem végig szerepelt múzeumunk állandó kiállításában. 

 

Kossuth portré Thalynak ajánlva

 

A Déri Múzeum állandó kiállításában nyolc egység kialakítása és gondozása tartozik a Történeti Tár kezelése alá.

 

A képre kattintva Galéria nyílik meg

https://www.derimuzeum.hu/galeria.php?id=15

Kövess minket:

YouTube Instagram Twitter
Feliratkozás hírlvélre
Déri Múzeum - Minden jog fenntartva © 2020 - 2024
4026 Debrecen, Déri tér 1.
Tel.: +36 (52) 322-207
href="mailto:uh!pont!muezumired!kukac!ired">E-mail: uh!pont!muezumired!kukac!ired
készítette: WebDeb.hu