HU EN
FőoldalA Hónap Érme – 2019 Május

A Hónap Érme – 2019 Május

Báthory Istvánt, Erdély fejedelmét 1576. május 1-jén a krakkói Wawelben Lengyelország királyává koronázták. Ezzel Anjou Lajost és I. Ulászlót követően ismét azonos személyé lett a lengyel trón és a Magyar Királyság egy része, Erdély fennhatósága.

A Báthory/Bátori család középkorban jelentős tisztségeket betöltő tagjai az ecsediek közül kerültek ki. A somlyóiak közül elsőként Báthory István apja, István emelkedett ki a megyei előkelők sorából. Köszönhette ezt Szapolyai János magyar királynak, aki erdélyi vajdának nevezte ki. A vajda nem sokkal István nevű fia születése után 1534-ben meghalt, így a csecsemő a korszak egyik legmeghatározóbb egyházi méltósága, Várdai Pál esztergomi érsek gyámsága alá került. Bár az érsek a fiatal Báthoryt a bécsi udvarba küldte és Habsburg Ferdinánd apródjának szánta, az ifjú István 1556-ban mégis hazatért a protestáns Erdélybe, Izabella és a fiatalkorú János Zsigmond szolgálatába ajánlva magát. Báthory váradi kapitányként kivette részét az Erdély függetlenségének megőrzéséért vívott harcból. Bár az 1570-ben megkötött speyeri egyezmény értelmében Habsburg uralom alá kellett volna kerülnie Erdélynek, azt sem az erdélyi rendek, sem a török szultán nem akarta. A gyulafehérvári országgyűlés 1571. május 25-én egyhangúlag Báthory Istvánt választotta fejedelemmé, ezzel megkezdődhetett az Erdélyi Fejedelemség mintegy másfél évszázados virágzása a Török Porta gyámkodása alatt.

A közép-európai régióban egy évvel később újabb hatalmi űr keletkezett, az évszázadok óta hatalmon lévő Jagelló-dinasztia II. Zsigmond Ágost lengyel királlyal kihalt. A lengyel rendeknek királyt kellett választaniuk. A jelöltek között Rettegett Iván orosz cár és II. Habsburg Miksa német-római császár mellett ott volt a török által támogatott Báthory István is. Báthory az orosz uralkodóval megegyezett, Miksa seregét pedig a csatamezőn győzte le, így a lengyel rendek végül őt választották királlyá, majd koronázták meg 1576-ban. A király és fejedelem mindkét országában a központi hatalom növelésére törekedett. Igyekezett lengyel földön a pénzügyek centralizálását erősíteni, valamint oktatási intézményeket hozott létre. Erdélyben 1581-ben a jezsuiták megalapították Kolozsváron kollégiumukat, Lengyelországban pedig Báthory hozta létre 1579-ben a vilniusi egyetemet.

Koronázása után a lengyel királlyá választott Báthory udvarát Krakkóba helyezte át, Erdély ügyeit öccse, Kristóf, majd annak 1581-es halála után három kormányzó, végül 1585-től Ghiczy János vitte. Báthory István 1586. december 12-én váratlanul meghalt Grodnóban. Mivel gyermeke nem volt, a lengyel trónt feleségének unokaöccse, a Vasa-házból származó III. Zsigmond örökölte meg, Erdélyben pedig unokaöccse, Báthory Zsigmond ülhetett a fejedelmi székbe. Báthory egyike volt a legnagyobb formátumú erdélyi fejedelmeknek, annak ellenére, hogy tervei végül nem teljesültek be.

A 443 éve történt koronázásra Déri Frigyes múzeumunknak adományozott éremgyűjteményének egy darabjával emlékezünk, mégpedig Báthory István 1586-os Nagybányán vert tallérjával.

 

 

A tallér elő- és hátlapi verete a megszokott képet festi: előlapján az uralkodó jobbra forduló alakja látható a hadvezéri szimbólummal, a buzogánnyal. Jelentős eltérés az erdélyi veretektől, hogy Báthory fején koronát láthatunk.

Előlapi körirata: [STEPHAN • D : G • REX • POLON • MAG • DVX – L • (István, Isten kegyelméből Lengyelország király, Litvánia…).

Hátlapját az uralkodó címere tölti ki: négyelt pajzsban a lengyel sas (1. és 4. mező) és a litván lovas (2. és 3. mező) látható, a szívpajzsban pedig a Báthoryak címere, a Gut-Keled nemzetség hármas ékeiből a család eredettörténetével kialakult három sárkányfog. A címerpajzs tetején korona, két oldalt pedig az évszám és a verdehely rövidítése olvasható: 15N és 86B, vagyis 1586 Nagybánya. A hátlapon folytatódik az előlapi körirat: RVS • PRVS • MAS • SAM • L1VO • PRIN • TRAN (… Oroszország, Poroszország, Mazóvia, Samogitia és Livónia nagyfejedelme, Erdély fejedelme.)

Átmérője: 40 mm, anyaga ezüst, súlya kb. 29 g. Mivel utolsó uralkodási évéből származik, kifejezetten ritka.

Leltári száma: DFNGY 2328.

(Fotó: Lukács Tihamér)

Novák Ádám

A Hónap Érme sorozatunk 2018 októberétől tart, a korábbi bejegyzéseket ide kattintva olvashatja.

Kövess minket:

YouTube Instagram Twitter
Feliratkozás hírlvélre
Déri Múzeum - Minden jog fenntartva © 2020 - 2024
4026 Debrecen, Déri tér 1.
Tel.: +36 (52) 322-207
href="mailto:uh!pont!muezumired!kukac!ired">E-mail: uh!pont!muezumired!kukac!ired
készítette: WebDeb.hu