HU EN
FőoldalTrianon 100 – Ember az embertelenségben

Trianon 100 – Ember az embertelenségben

A Déri Múzeum Történeti Tárában található a debreceni múzeumügy leglelkesebb alakjához, Zoltai Lajoshoz írt levelek közel 1500 kézirat-oldalnyi anyaga, melynek feldolgozása jelenleg is zajlik. Ez a levelezés az 1800-as évek végétől Zoltai haláláig, 1939 augusztusáig tartalmaznak rendkívül értékes és érdekes tudományos és egyéb adatokat. Zoltai a kor kiváló tudósaival, levéltárosaival, könyvtárosaival, múzeumi kollégákkal, írókkal, költőkkel, professzorokkal, egyetemi tanárokkal állt levelezésben. Csak néhány név: Alföldi András, Bátky Zsigmond, Czakó Elemér, Déri Frigyes, Fejérpataky László, Győrffy István, Herman Ottó, Imaoka Dzsúicsiró, Arvi Jarventaus, Krúdy Gyula, Lyka Károly, Móra Ferenc, Nyilas-Kolb Jenő, Oláh Gábor, Palotay Gertrúd, Roska Márton, Seemayer Vilibald, Szabó Lőrinc, Takáts Sándor, Varjú Elemér, Zsindelyné Tüdős Klára. Közel háromszáz személytől, cégtől, intézménytől kapott levelei alkotják a sok mappát megtöltő tárgyegyüttest.

 

A Székelyhadosztály jelvénye

 

A gyászos és gyalázatos dátumhoz, 1920. június 4-hez kapcsolódóan egy katonatiszt egyetlen levelét választottam ki a másfél ezer oldal közül. Ennek a katonatisztnek a nevét sokáig a megszokott elhallgatás fedte és feledtette el. Ám éppen a Déri Múzeum volt az, amelynek 1971-es évkönyvében már szó esik a Székely Hadosztályról és parancsnokáról, szentkereszthegyi Kratochvil Károly (1868-1946) későbbi altábornagyról. A Székely Hadosztály és tisztikara, Kratochvil Károly vezetésével katonai cselekményeket hajtott végre az Erdélybe betörő román csapatokkal szemben, kulcsszerepük volt azok átmeneti feltartóztatásában. A szerveződő katonai alakulat hivatalosan 1919. január 20-án vette fel a Székely Hadosztály nevet és április 26-án tette le a fegyvert Demecsernél.

Zoltai Lajos nagyon sok írását, tanulmányát, könyvét dedikálta és adta ajándékba. Így történhetett ez 1921 elején is, amikor Kratochvilt kinevezték a debreceni katonai körlet és a 6. vegyesdandár parancsnokának Debrecenbe. Zoltai, bár az ő levelét nem ismerjük, feltehetően két önálló kötetét küldte el a frissen kinevezett főtisztnek, aki aztán májusban kelt válaszlevelében köszönte meg a figyelmességet. Kratochvil katonaként sok szállal kötődött Debrecenhez. Ennek is köszönhető, hogy Magyarország jelenleg egyetlen katonai középiskolája Debrecenben az ő nevét vette fel. A levél nem tartalmaz katonai vonatkozású adatokat, egy egyszerű köszönőlevélnek is elkönyvelhetnénk. De a tábornok megfogalmazásából inkább az látszik, hogy őszintén érdekelte Debrecen történelme, valóban elolvasta az ajándékba kapott munkákat.

 

 

A levél betűhív átirata:

 

"DEBRECZEN, 921.V/18.

Igen tisztelt múzeum igazgató Úr!

 

Hálás köszönettel és örömmel fogadtam a két érdekes és értékes, a szép nagy Debrecen és környékét ismertető, kimerítő történelmi hűséggel, Ön által megszerkesztett munkákat.

Nagy érdeklődéssel olvasom őket; a mindennapi zajos életünkben sok dolgot nem veszünk észre - közönbösen megyünk el mellette, pedig néha egy kis kő előtt meg kéne állani - mert nagy történelmi esemény fűződik hozzája.

Becses munkája felhívja ily történelmi helyekre figyelmünket, köszönet és elismerés érte.

 

Kiváló tisztelettel

őszinte híve

 

szentkereszthegyi Kratochwil Károly tbk"

 

Ez a kis levél nem tartalmaz nagy fontosságú tényeket, de rávilágít arra, hogy Kratochvil széles érdeklődési körrel rendelkező, magasan képzett és művelt ember volt az embertelen világban. A levél tartalma nem kapcsolódik Trianonhoz, de írója révén mégis fontos kapocs a honvédség, a honvédelem, a hazaszeretet, Erdély és a magyarság valamint az országhatárok kulcskérdéseihez. A tábornokot nem véletlenül nevezték az erdélyiek második Bemnek.

 

Korompai Balázs

Első megjelenés 2020. június 9-én a Museum.hu-n. Link

Kövess minket:

YouTube Instagram Twitter
Feliratkozás hírlvélre
Déri Múzeum - Minden jog fenntartva © 2020 - 2024
4026 Debrecen, Déri tér 1.
Tel.: +36 (52) 322-207
href="mailto:uh!pont!muezumired!kukac!ired">E-mail: uh!pont!muezumired!kukac!ired
készítette: WebDeb.hu