HU EN
FőoldalHírekOnline vásárolható könyveink

Online vásárolható könyveink

Vásároljon könyvet online a Déri Múzeumból!

A rendelés menete:

  1. A kiválasztott könyvet átveheti a Déri Múzeum portáján (a vírushelyzetnek megfelelő intézkedések mellett), vagy elküldjük Önnek postán.

 

  1. 1. Válassza ki a könyvet!

2. Küldje el a következő adatokat a karacs.janos@derimuzeum.hu e-mail címre:

        - a könyv címét,

        - a Megrendelő nevét, telefonszámát, címét,

        - amennyiben postán szeretné megkapni, a szállítási címet

        - amennyiben cég számára rendeli, a cég adatait (nevét, címét, adószámát).

3. Küldünk Önnek egy átutalásos számlát.

4. A könyv árának (adott esetben postaköltségének) beérkezése után, küldjük a könyvet, vagy értesítjük, hogy mikor veheti át személyesen!

A postaköltség a magyarországi postai díjszabás alapján 1 db könyv küldésére érvényes!

 

KÖSZÖNJÜK MEGRENDELÉSÉT!

 

 

 

 

 HATÁr-sorSOK                      2050 Ft+ 1310 Ft postaköltség

2021 tavaszán nyílt meg a Trianonnal kapcsolatos időszaki kiállítás a Déri Múzeumban HATÁr-sorSOK címmel. A tárlat a “boldog békeidők” világától kezdve a területi visszacsatolások koráig kíséri végig a magyar határok változását és sorsok alakulását, azaz a társadalmat ért hatásokat. A katalógusban a kiállítás tárgyai közül mutatunk be néhányat. A tárgyak sokszínűségéhez a Déri Múzeum valamennyi gyűjteménye hozzájárult, informatív leírásukat muzeológus kollégák készítették el. A kiválasztott tárgyak többsége a kor lenyomata, némelyiket története, sorsa teszi érdekessé. Mindemellett bemutatunk olyan darabokat is, amelyek bár nem szerepelnek a tárlaton, a korszak és a téma alaposabb megismerését teszik lehetővé. A tárgyak bemutatását Püski Levente – a Debreceni Egyetem Történeti Intézetének oktatója – írása előzi meg, melyben rövid áttekintést kapunk a trianoni eseményekről és Debrecen első világháború utáni történetéről. 

 

 

 

SZTRÁDAÖRÖKSÉG – Válogatás az M35-ös és M4-es autópálya régészeti feltárásaiból             5.230 Ft+1855 Ft postaköltség

Az épülő M35-ös és M4-es autópálya nyomvonalain 2015 és 2018 között régészeti feltárásokat folytattak a Déri Múzeum Régészeti Tárának munkatársai. A munkába számos intézmény (múzeumok és egyetemi tanszék) bekapcsolódott.  A feltárt lelőhelyeken az újkőkor kezdetétől a középkorig bezáróan minden korszak képviseltette magát. Számos olyan lelet került elő, amelyre a szakma régészeti szenzációként tekint, és ezek közül több bejárta a hazai sajtót is. Kiemelhető a váncsodi újkőkori obszidiánlelet, a bojti rézkori temető aranytárgyai, a bojti 1768 darab apró aranytárgyból álló kora bronzkori kincslelet, vagy Derecske nyugati határából „Danuta” és „Malvin” kora avar kori aranypártái és egyéb ékszerei, valamint Kerény, a „kagán lovasa” is, akinek a lammellás páncélja, fegyverzete és lova, valamint annak szerszámzata is teljesen megmaradt.

A tanulmánykötet bepillantást enged az olvasóknak a régészeti munkákba, bemutatja a feltárt – sok esetben unikális – leleteket, az egykor élt emberek települési és temetkezési szokásait.

 

 

 

Lakner Lajos: „Nézz ránk, Ady Endre” – Trianon és Debrecen                           2020 Ft+430 Ft postaköltség

A könyv első tanulmánya Trianon hosszú távú hatását mutatja be Debrecen történetében.

Története a századfordulón indul, amikor megszületett a „Nagy-Debrecen” gondolata, amely a város kulturális regionális központtá fejlesztését és egyetem felállítását vizionálta. Szerepet szánt Debrecennek az erdélyi magyarság nemzetiségekkel szembeni megerősítésében is. Az elképzelés ekkor azonban csak álom maradt. A gondolat az 1920-as években merült fel újra, amelyet legerőteljesebben Klebelsberg  Kuno kultuszminiszter fogalmazott meg 1927-ben. Az évtized végén Magoss György és Vásáry István polgármestersége alatt nagy ívű fejlődés kezdődött a „Nagydebrecen” koncepció beteljesítésére. A kötet másik tanulmánya debreceni költők revizionista verseit mutatja be. Debrecenben két antológia is megjelent annak érdekében, hogy az ünnepségeken olyan versek szerepeljenek, melyek az akkori Magyarország helyzetére reagálnak. A kötet harmadik fejezetében válogatás található e versekből, végül pedig a költők rövid életrajzával ismerkedhetünk meg.

 

A könyv megjelenését a MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA támogatta.

 

 

 

Ötvös János (1911–1991) munkássága és naturália-gyűjteményei a Déri Múzeumban       2.604 Ft+430 Ft postaköltség

Ötvös János (1911–1991) a Déri Múzeummal 1951. január 1-jén került hivatalos munkakapcsolatba, mely 1991-ben bekövetkezett haláláig fennállt. Múzeumi tevékenysége során dr. Lovas Márton Leventével, a természettudományi gyűjtemény vezetőjével együtt számtalan gyűjtő úton vett részt, ahol különböző rovarokat – köztük beporzó rovarokat, pl. lepkéket – gyűjtött a múzeum természettudományi gyűjteménye számára.

A klímaváltozás és a rovarok természetes élőhelyeinek szűkülése, a túlzott vegyszerhasználat miatt a gyűjtemény feltehetőleg több olyan rovarfajt is tartalmaz, amely ma már nem található meg Hajdú-Bihar megyében.

Mező Szilveszter főmuzeológus szerkesztésében a közelmúltban jelent meg az „Ötvös János (1911–1991) munkássága és naturália-gyűjteményei a Déri Múzeumban” című kötet, amely részletesen bemutatja Ötvös János életét, a Déri Múzeumban folytatott tevékenységét, a megyében végzett kutatómunkáját. Különleges élmény visszatekinteni egy fél évszázaddal korábbi időbe, a kutató szemével látni az akkori állat- és növényvilágot, amit munkatársaival együtt írásaikkal, fotóikkal még egy olyan állapotban örökítettek meg, ami azóta már nem létezik.

 

 

 

Tar Sándor: A lehetőség CD                                                                                                    3.150 Ft+430 Ft postaköltség

A 60-as, 70-es években sok magyar fiatal hagyta el az országot, hogy az akkor még létező Kelet-Németországban, vagy, ahogy hivatalosan nevezték, a Német Demokratikus Köztársaságban próbáljon szerencsét. Ezek közé, a reményteljes célokkal elinduló emberek közé tartozott az író, Tar Sándor maga is, aki először 1967 és 1971 között, mint gyári segédmunkás, majd pedig, 1975-ben, mint a drezdai munkásotthon nevelője saját bőrén tapasztalta meg, mit is jelent a valóságban a szocialista vendégmunkáslét.

„Hová mész, fiú?

Megyek az NDK-ba dolgozni. Úgy hallottam, ott jól keresnek, meg amúgy is érdekes. Sokat mesélnek róla. Megtanulom a nyelvet. Világot látok. Városokat.

Ott majd én én lehetek. Csak én.”

 

 

Bakó Endre: Vendégjárás Árkádiában                                                                                     2.100 Ft+1855 Ft postaköltség 

A 20. századi magyar irodalom és Debrecen

                                                                                                   

A város és a megye kultúrtörténetének kutatása iránt hosszú ideje elkötelezett Bakó Endre friss kötete újabb aspektusból veszi szemügyre Debrecen irodalmi életét. A közel hatszáz oldalas könyv huszonöt olyan szerző helyi kapcsolatait vizsgálja, akik nem a város szülöttei vagy lakói voltak, hanem csak hosszabb-rövidebb ideig vendégeskedtek a megyeszékhelyen.

 

 

 

Névelő növények                                                                                                                            3.335 Ft+1855 Ft postaköltség

A Névelő növények – rajzoló szépírók című könyv koncepciója a maga nemében egyedülálló kezdeményezés. Hasonló tematikájú kiállítást már rendeztek ugyan időszaki kiállítótermekben, de elsősorban egy-egy alkotótól, s többnyire saját gyűjtemény anyagából szemezgetve. E kötet azonban a nagy múltú magyar szépirodalmi hagyományt áttekintve ad válogatás az irodalmi gyűjteményekkel rendelkező közgyűjteményekből. 

A könyv költői címét egy Tandori Dezső játékos fantáziája által megalkotott „irodalmi növény” nevéből nyerte, amelyet a költő többször csatolt ajándékként barátainak írt leveleihez, és jelenített meg önálló alkotásokban is. A határozott névelő A és Z betűjéből formált növény egyszerre szimbolizálja a művészetek közötti átjárhatóság szabadságát és a nyelvi vizualitás lehetőségeinek határtalanságát. 

 

 

A Déri Múzeum és gyűjteményei 6.

Menyhárt József: Az ,,Arany egyszarvú” patika 18. századi festményei              840 Ft+430 Ft postaköltség

„Arany Egyszarvúhoz” címzett gyógyszertárát Zeininger Antal alapította 1772-ben. A patika berendezései közül kiemelkedő művészeti és történeti jelentőséggel bírnak a festett szekrény-és ajtószárnyak. A 18. század utolsó negyedében, különböző vándormesterek által megfestett ajtó- és szekrényszárnyainak művészeti értéke példátlan kincsé teszi a magyar patikák sorában.

 

 

 

Polgári sikk                                                                                                                                       2.605 Ft+430 Ft postaköltség

A rendhagyó kiadvány lapozgatása közben két tanulmány révén beleshetünk a korabeli debreceni divatkereskedések és üzletek, valamint a színházi közeg és korzó világába. Múzeumunk névadójával. Déri Frigyessel selyemgyárosi mivoltában találkozhatunk, pécsi „tudósítónk”révén pedig az ottani hölgyek mindennapjaiba is betekinthetünk.

A múzeumi raktár kincsei modern interpretálási módon kerültek a látogatók elé a Polgári sikk időszaki kiállítás keretein belül és a divatlap formátumú kiadvány lapjaira egyaránt.

 

 

A Déri Múzeum és gyűjteményei 7.

Középkori magyar veretek                                                                                                           840 Ft+430 Ft postaköltség

 A numizmatikai gyűjtemény egy részét ismerhetik meg az olvasók.

A Déri Múzeum a Déri Frigyes Numizmatikai Gyűjtemény révén az ország második legnagyobb arany gyűjteményével rendelkezik, de ezen kívül is több tízezre numizmatikai műtárgyállományt halmozott fel a Hajdúság legnagyobb múzeuma. Ennek egy része az a 19 darab középkori magyar aranyforint, mely majdnem teljeskörű panteonját mutatja a vegyesházi királyok arany éremverésének. Károly Róbert első liliomos forintjától Hunyadi Mátyás hollós aranyán át Szapolyai János 1540-es veretéig csaknem minden uralkodótól tartalmaz egy-egy érmét. A gyűjtemény rövid, de hiánypótló ismertetését követően színes képanyag segítségével elevenedik meg a középkori Szent László ábrázolás, az uralkodók címerei, és a verdejegyek, melyek a középkori Magyar Királyság legfőbb pénzközpontjait rejtik magukban. A bemutatón résztvevők a kiadvány kapcsán szót ejtenek a sorozatról, a numizmatikai gyűjtemény ismertetéséről, és a további tervekről.

 

 

 

Antal–Lusztig-gyűjtemény 1.                    

Déri Múzeum, Debrecen, 2018                                                                                                     7.999 Ft+2100 Ft postaköltség

 

Antal–Lusztig-gyűjtemény 2.                     

Déri Múzeum, Debrecen, 2020                                                                                                     6.899 Ft+2100 Ft postaköltség

Egy egyedülálló könyvsorozat második kötete minden magyar képzőművészetet szerető számára igazi kulturális csemege.

A legnagyobb magyar magángyűjtemény, a debreceni Antal–Lusztig-gyűjtemény kiemelkedő darabjai válnak közkinccsé az 5 kötetre tervezett sorozatban. Minden kötet kb. 500 műtárgyat mutat be, a művészek száma változó, mert egyes alkotók nagyszámú festménnyel, szoborral, grafikával képviseltetik magukat, másoktól kevesebb darab található a kollekcióban.

Az első kötetben 6, a másodikban 20 művészt ismerhetünk meg, a kiadvány 600 oldalas, és több mint félezer kis- és nagyméretű reprodukciót tartalmaz. Az életrajzokat és műelemzéseket jeles szakemberek írták, a köteteket Nagy T. Katalin művészettörténész szerkesztette. A művekről nemcsak az alapvető adatokat tudhatjuk meg, hanem a szerkesztő az előéletüket is igyekezett feltérképezni; milyen gyűjteményben voltak korábban, hol voltak kiállítva, kik írtak róluk.

Az első kötet művészei: Barcsay Jenő, Vajda Lajos, Ámos Imre, Korniss Dezső, Anna Margit és Bálint Endre. 

A második kötetben Barta Lajos, Fekete Nagy Béla, Veszelszky Béla, Lossonczy Ibolya, Jakovits József, Vajda Julia, Gyarmathy Tihamér, Marosán Gyula, Zemplényi Magda, Gedő Ilka, Ilosvai Varga István, Gadányi Jenő, Miháltz Pál, Bene Géza, Vaszkó Erzsébet, Borsos Miklós, Bartha László, Kerényi Jenő, Szalay Lajos, Gábor Marianne

A könyv-sorozat tervezője: Bogdán Csilla

Az Antal–Lusztig-gyűjtemény 3. előreláthatólag, 2021-ben jelenik meg.

 

 

„Ha kibontom az emlékezés fonalát …”                                                                                 1.000 Ft+ 430 Ft postaköltség

Hajdú-bihari paraszti életutak és családtörténetek

A kötet anyaga a 2008. évi megyei önkéntes néprajzi, honismereti gyűjtőpályázat révén került felszínre, a legjobb pályamunkákból nyújt válogatást. Az egykori pályázók különböző motivációk hatására ugyan, de erős belső késztetést éreztek arra, hogy írásban rögzítsék, megörökítsék családjuk történetét, saját élettörténetüket. Az írások közül kettő kötődik a megye tájai közül a Hajdúsághoz (Balmazújváros és Nagyhegyes) egy pedig Biharhoz (Szentpéterszeg). A szerzők: Győrfi Péterné, Pál István és Szabó Jenőné által összegyűjtött, a múzeum rendelkezésére bocsájtott értékes archív képanyag gazdagítja a kiadványt.

 

 

 

Janó Ákos: Hortobágy pusztáról fú a szél                                                                               1.000 Ft+430 Ft postaköltség

Az egykori alföldi puszták (Hortobágy és Kiskunság) pásztorvilágának megörökítése kapcsolja egybe a kötetben olvasható írásokat. Az első fejezethez a helyszíni adatgyűjtését  1950 és 1952 között végezte a szerző, főként Hajdúböszörmény és Hajdúnánás határában kereste fel az ott élő és szolgálatot teljesítő pásztorokat. A kötet második nagy egysége a kiskunsági legelőkön, a szanki és móricgáti pusztán az 1950-es évek végén és az 1960-as évek elején ott szolgáló pásztoroktól gyűjtött elbeszélésekből épül fel. A két  egymástól viszonylag távoli alföldi vidék állattartó és pásztor kultúrája sok azonos vonást és hagyományt őrzött, mégis az olvasó számára talán a plasztikusan kirajzolódó különbségek, az árnyalatnyi eltérések felfedezése jelentheti a legnagyobb élményt.

Janó Ákos egykorú fényképfelvételeiből bő válogatás  illusztrálja a szöveget.

A kötetet angol nyelvű összefoglaló zárja, s megtalálható benne Janó Ákos munkásságának bibliográfiája is.

 

 

 

Szabadfalvi József: Mézeskalácsosság Debrecenben                                                         1.000 Ft+430 Ft postaköltség

Szabadfalvi József ma már klasszikusnak mondható monográfiája a debreceni mézeskalácsos mesterség részletes történeti-néprajzi ismertetését adja. A mesterség történetére vonatkozó, széles adatbázisra épülő nyitó fejezet részletesen kitér a céhes hagyományokra is. A következő fejezetekben ismerteti a mesterség elsajátításának hagyományos formáit, a „melléktermékek” a gyertya, a viasz offerek és a mézsör készítését, valamint az értékesítés, a vásározás formáit. Záró egységként a mesterség döntően német eredetű műszókincsét szótárszerűen tekintheti át az olvasó.

A kötetet igen bő illusztrációs anyag egészíti ki, amely jó minőségű fekete-fehér fénykép felvételekből és a munkaeszközöket, késztermékeket ábrázoló vonalas rajzokból áll.

 

TOVÁBBI RENDELHETŐ KÖNYVEINK!

Jegyárak

Teljes árú belépőjegy
(Déri Múzeum, Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum, Debreceni Irodalom Háza)
1800 Ft/fő
Kedvezményes belépőjegy (6-26 év között, 62-70 év között)
(Déri Múzeum, Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum, Debreceni Irodalom Háza)
900 Ft/fő
6 éven aluliaknak
Ingyenes
70 év felettieknek
Ingyenes
Családi belépő (2 felnőtt és max. 3 iskolás korú gyermek)
(Déri Múzeum, Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum, Debreceni Irodalom Háza)
3500 Ft/ Család
Tárlatvezetés (a Déri Múzeumban kiállítási egységenként)
5000 Ft/Csoport

Amennyiben vendégeink tárlatvezetést igényelnek, kérjük azt a látogatás előtt legalább 2 héttel jelezzék az alábbi elérhetőségeken: +36 52 322 207 /139-es mellék

2021. szeptember 7.

Kövess minket:

YouTube Instagram Twitter
Feliratkozás hírlvélre
Déri Múzeum - Minden jog fenntartva © 2020 - 2021
4026 Debrecen, Déri tér 1.
Tel.: +36 (52) 322-207
href="mailto:uh!pont!muezumired!kukac!ired">E-mail: uh!pont!muezumired!kukac!ired
készítette: WebDeb.hu