Déri Múzeum

Történelem és emlékezet

TÖRTÉNELEM ÉS EMLÉKEZET

Program:

Az emlékezet

10.00-10.25 Lakner Lajos: A múzeumi emlékezet formái

10.25-10.50 Jakab Albert Zsolt: Az emlékezés kultúrája a 19. században. Rítusok, eszközök, alakzatok

1848-49 emlékezete

10.50-11.15 Szendiné Orvos Erzsébet: Debrecen városképe 1849-ben

11.15-11.40 Papp József: 1849 debreceni helyszínei

11.40-12.05 Velkey Ferenc:  „A magyar Argó"  -  egy hajó, egy hajóút (és egy szivárvány) története és metaforái 1848 március 15-ének emlékezetében

K. Horváth Zsolt: Ami személyes és ami nem: a napló mint ellen-emlékezet

12.30-12.55 Fazakas Gergely Tamás: Nemzeti vagy felekezeti ünneplés? A Református Kollégium diákjai és a szabadságharc emlékezete a 19. század második felében

14.00-14.25 Cserháti Lászlóné Nagybákay Krisztina: Petőfi kardja és Paskievics csákója. A Rickl család 1848-49-es hagyományai

14.25-14.50 Bereczki Lajos: A vallási jogegyenlőség és az egyházi szükségek teljesítésének ügye az 1848-as törvények tükrében

14.50-15.15 Bényei Miklós: Debrecen, mint a kormány támasza a tavaszi hadjárat idején

15.15-15.40 Balogh László: Az 1849. augusztus 2-i debreceni csata és előzményei

16.00-16.25 Magyari Márta: Nemzeti jelképek a Déri Múzeum népművészeti gyűjteményében

16.25-16.50 Juhász Katalin – Szabó Zoltán: Éljen a haza! 1848-49 a népművészetben és a népdalokban. Előadás élőzenével és énekkel.

17.00- 17.30 Balázs Lajos néprajzkutató Nyergestető – A lelkiismeret ágkereszt-kopjafás temetője c. könyvének bemutatója.