Déri Múzeum

Egyiptomi gyűjtemény

Déri Frigyes hagyatékának egyik legkülönlegesebb gyűjteménycsoportját alkotják az óegyiptomi műtárgyak. Végig tekintve a felbecsülhetetlen értékű emlékeken látható, hogy Déri Frigyes igyekezett minél több és változatosabb tárgyat összegyűjteni, melyek az egykori, Nílus menti birodalomban készültek.

Arról nem szólnak a források, hogy múzeumunk alapítója személyesen járt-e Egyiptomban (valószínűleg nem), azonban a Vásárlási naplójából és a feljegyzéseiből egyértelműen kiderül: nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy óegyiptomi-gyűjteménye – ami közel 400 szakrális és hétköznapi eszközt tartalmaz – szakmailag hiteles legyen.

A tárgyak többségét a Monarchia egykori kairói főkonzuljának, von Cischini-nek özvegyétől vásárolta. Ennek a magángyűjteménynek az értékét – és így a Déri-gyűjteményét – jelzi, hogy a korszak egyik legismertebb egyiptológusa, Dr. Heinrich Brugsch állította össze, elsősorban ásatási leletekből. Erről a kollekcióról Dr. Alexander Dedekind (egyiptológus, a bécsi udvar Szépművészeti Múzeumának őre)  a következőképpen írta le véleményét a főkonzul özvegyének 1895. szeptember 10-én: 

„E szóban forgó tárgyak, amennyire előttem ismeretes, a múlt évben elhunyt berlini egyiptológus, dr. Brugsch Henrik professzor által az ön elhunyt férje számára gyűjtettek össze, amit nagy biztosítéknak tekinthetünk e tárgyak eredetisége mellett. A magam véleménye szerint mindezen régiségek kivétel nélkül valódiak és eredetiek.”

Az óegyiptomi-gyűjtemény történetileg és muzeológiailag legjelentősebb műtárgyai kétséget kizáróan a múmiák és a hozzájuk tartozó szarkofágok. Magyarországon ugyanis ritka kincsnek számítanak az ilyen jó állapotban fennmaradt egyiptomi koporsók és emberi maradványok. Annak ellenére ugyanis, hogy „a 19. században Magyarországon is fellendült az ókori egyiptomi emlékek gyűjtése, és megjelentek az első múmiák az országban”, a Déri Múzeum mellett mindössze a Szépművészeti Múzeumban és a Pápai Református Gyűjteményekben tekinthetőek meg egyiptomi múmiák.

A két múmiát és a szarkofágokat, melyeket Ferenc Ferdinánd főherceg  világ körüli hajóútjáról hozott magával Bécsbe 1893-ban, először a Belvedere-ben állították ki. Később a Dorotheum aukciós házba kerültek, ahol 1917-ben Déri Frigyes megvásárolta őket.