Déri Múzeum

Múzeumi órák

Rendhagyó órák a Déri Múzeumban

RÉGÉSZET

Föld alatti Debrecen (14–18 éves korig)

Muzulmánok az Árpád-kori Hajdúböszörményben (14 éves kortól)

A tatárjárás régészeti nyomai Magyarországon és Hajdú-Bihar megyében (10–18 éves korig)

Pannoniai kelta eraviszkuszok nyoma Derecskén (14–18 éves korig)

Érc – Tűz – Fém: a bronzkor alkimistái a kovácsok, avagy hogyan működött a bronzkori fémművesség (14 éves kortól)

Földpiramisok az Alföldön, avagy kunhalmaink története – Az előadás során a hallgatóság megismerkedhet az Alföld jellegzetes tájképi elemeinek kutatásával, a hozzájuk kötődő tévhitekkel és a tudományos kutatás eddig elért eredményeivel. (14–18 éves korig)

Őskori hiedelmek és kultuszok (14 éves kortól)

Istenek a Nílus partján. Túlvilági Egyiptom (14 éves kortól; az egyiptomi sírkamrában: az ókori egyiptomiak istenvilágáról; túlvilági elképzeléseiről, temetkezési szokásairól)

(Csiszolt) kőkorszaki szakik: a magyarországi neolitikum – Előadás a kevésbé ismert fiatalabb őskor (neolitikum) kutatásáról, érdekes lelőhelyek és leletek bemutatásával. (Temetkezések, települések, kultuszok) (7–8 éves korig)

Barlanglakók a Bükkben és a Zemplénben – Beszámoló a magyarországi barlangi régészet jelentős lelőhelyeiről, eredményeiről és a barlangok régészeti használatáról. (14–18 éves korig)

Népek és rítusaik. Temetkezési szokások a népvándorlás kori Kárpát-medencében – A honfoglaló magyarok érkezése előtt különböző népek (szarmaták, gepidák, longobárdok, avarok) uralták a Kárpát-medencét. Hiedelmeik, túlvilágról alkotott nézeteik csekély részét ismerjük, e témát kutatja a népvándorlás kori temetőrégészet. (14–18 éves korig)

HAD- ÉS FEGYVERTÖRTÉNETI ELŐADÁSOK

„Daliás idők” – A három részre szakadt magyarország (1541–1699) – Az előadás a három részre szakadt Magyarország időszakáról származó jellegzetes fegyvereket és fontosabb hadi eseményeket mutatja be. (10–18 éves korig, 45–60 perc)

„Vér és arany” – zsoldosok a XIV–XVI. századi Itáliában – Az előadás a korszak Itáliájának jellegzetes harci eszközeit és a leghíresebb (magyar, svájci és német) zsoldoscsapatait mutatja be. (10–18 éves korig, 45–60 perc)

„Kard és Krizantém” – A szamurájok évszázadai (XV–XIX. sz.) – A szamurájok alkották egykor Japán elit harcos kasztját. Az előadás a XV–XIX. századi szerepüket mutatja be, elsősorban a fegyvereik, hadtörténetük és a jellegzetes használati tárgyaikon keresztül. (10–18 éves korig, 45–60 perc)

NÉPRAJZ

Bábától a vőfélyig. Az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó szokások – A néprajzi órák keretében a diákok a régi falusi emberek életébe pillanthatnak be a születés és a lakodalom szokásain keresztül. Megismerkedhetnek a gyerekek játékaival, megtudhatják, hogyan zajlott a régi lánykérés, az eljegyzés, a lakodalom. (12–13 éves korig, 45 vagy 90 perc)

HELYTÖRTÉNET

A debreceni Emlékkert történetének feldolgozása, a helytörténeti kiállításrészben – Hogyan születnek kulturális terek? Miben különbözik az Emlékkert a többi debreceni tértől? Milyen szobrok fordultak meg az Emlékkertben, és hová tűntek? Kiknek köszönhetjük egyáltalán az létrejöttét? És ki az, aki maradt a kezdetektől napjainkig: Csokonai Vitéz Mihály (szobra).

Céhes emlékek a Déri Múzeum gyűjteményéből – A tárgyi anyag bemutatásán keresztül a kézműves mesterség és céhes hagyomány megelevenítése (12–18 éves korig, 45–60 perc)

NUMIZMATIKA

A magyar címer kialakulása. A magyar címer elemeinek megjelenése az Árpád-kori pénzeken (14–18 éves korig, 45–60 perc)


Érdeklődni és jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Molnár Szilvia múzeumpedagógus, e-mail: molnar.szilvia@derimuzeum.hu

Bán-Szabó Edit múzeumpedagógus, e-mail: szabo.edit@derimuzeum.hu

tel.: +36 (52) 322-207, +36 (20) 542-9958