Déri Múzeum

Időszaki kiállítások

CRAFTER – avagy a bronzkori kerámiaművesség felélesztése

A Déri Múzeum időszaki kiállítása

A CRAFTER – avagy a bronzkori kerámiaművesség felélesztése címmel nyíló nemzetközi tárlat létrejöttét a Kreatív Európa Program keretében megvalósuló CRAFTER (Crafting Europe in the Bronze Age and Today) projektnek köszönheti. Célja, hogy mai kézművesek segítségével élessze újjá a bronzkori Európa kiemelkedő régészeti kultúráinak kerámiaművességét és az azokból nyert inspirációkkal támogassa a modern kézművesség megújulását. 

A CRAFTER öt európai ország nyolc intézményének együttműködésével 2018 júliusában jött létre: a Barcelonai Autonóm Egyetem és Mula város önkormányzata (Spanyolország), az EXARC (Hollandia), a Hallei Őstörténeti Múzeum (Németország), a Paraćini Városi Múzeum (Szerbia), a debreceni Déri Múzeum, valamint a budapesti Bölcsészettudományi Kutatóközpont  Régészeti Intézete vesz részt benne.

A közös munka során a spanyol, német, magyar és szerb keramikus mesterek újraalkotják a bronzkori Európa kiemelkedő régészeti kultúráinak (El Argar, Délkelet-Spanyolország; Únětice/Aunjetitz, Közép-Európa; Füzesabony, Kelet-Magyarország; Vatin/Vattina, Dél-Szerbia) legszebb és legjellegzetesebb kerámia edényeit, melyekből 2019 őszén az országok mindegyikében egyszerre nyílik kiállítás. Magyarországon a debreceni Déri Múzeum ad otthont a tárlatnak. 

A kerámia készítésének folyamatát a kiállításon hangulatos dokumentumfilm mutatja be, mely mélyebb bepillantást enged az őskori kerámiaművesség technikai fogásaiba.

A tárlat a Déri Múzeum Kávézójában október 15-től  december 31-ig látogatható.

IN THEIR HANDS


A KAGÁN LOVASA avagy egy avar páncélos lovas életre keltése

A Déri Múzeum időszaki kiállítása

A régészek 2016 nyarán bukkantak rá egy tízéves, egykor a 7. század közepén élt kislány maradványaira az M35-ös autópálya megelőző feltárásakor. Danutának keresztelték el a leánykát, akit annak idején aranyveretes pártában temettek el. Szeptemberben tőle csupán hét méterre újabb gazdag, pártás sírt tártak fel, benne egy, Malvinnak elnevezett  felnőtt nő maradványaival. 2017 áprilisában, Kerény napján viszont – mindössze két kilométerre a gazdag női temetkezésektől – egy magas rangú katona került elő Derecske, Bikás-dűlő lelőhelyen.

A lovával s fegyverzetével elhantolt harcos sírjából egy teljes lamellás páncél is előkerült, mely nemcsak a törzset, hanem a combokat és vállakat is fedte. Jelentősége óriási, hiszen a Kárpát-medencében feltárt több ezer avar sírban eddig csak páncélrészleteket találtak.

A derecskei sírlelet azért is rendkívüli, mert a fegyverzeten túl a magas talajvízszint miatt számos, a viselet részét képező szerves anyag is konzerválódott. Ez adott lehetőséget arra, hogy a minden bizonnyal Bizánc elleni hadjáratokban is harcoló katona tudományos arcrekonstrukción alapuló hiperrealisztikus bemutatása  elkészülhessen. A koponya alapján végzett modern eljárásnak köszönhetően valóban az egykor élt avar harcos arcába pillanthatunk!

A debreceni múzeum kiállításán Danuta és Malvin értékes tárgyai is megjelennek, Kerény pedig - lovával együtt -  teljes életnagyságban várja majd a látogatókat, akik kis segítséggel még a harcedzett avar lovas elképzelt gondolatait  is hallani fogják!!!

„Kedves lovam, aki már annyiszor megmentetted az életem, csak az vigasztal, hogy közös a sorsunk!...Élünk-e még valameddig? Egyszer véget ér közös utunk, s otthon együtt temetnek el minket. A túlvilágon majd együtt vágtázunk apám őseivel a végtelen égi pusztaságon..."

A Kagán lovasa című kiállítás a Déri Múzeum  Kupolájában  október 2-tól december 31-ig látogatható.   


MUNKÁCSY MÁS/KÉP(P)

A Déri Múzeum időszaki kiállítása

A múzeum Munkácsy Mihály születésének 175.  évfordulója tiszteletére rendezte sajátos képi világú tárlatát. A Zoltai Terem nagy belmagasságú, galériás elrendezése segítségével a látogató a festő egykori párizsi palotája, a karzatos szalon és a műterem vendége lehet. A korabeli lapok beszámolói, a fennmaradt fotók, valamint Pataky László akvarelljei segítségével alakul át a múzeumi tér, amelyben tanúi lehetünk Munkácsy Mihály élete egy-egy érdekes eseményének. A kiállítás történeteket mesél, amelyek végül a Munkácsy Teremben található Trilógiához vezetnek.

A festő hatalmas képeinek kiállításai mindig különleges események voltak, így a Krisztus Pilátus előtt és a többi festmény is óriási látványosságként jelent meg. A jelenlegi tárlat 1882 óta, 137 év után vállalkozik az első darab budapesti kiállításának rekonstruálására a korabeli beszámolók leírását követve.

Az Egyetértés c. lap 1882-es februári számában így olvashatunk erről:

„Munkácsy Mihály legremekebb alkotása a »Krisztus Pilátus előtt« ma reggel érkezett meg Bécsből, délután 3 órakor szállították be a sugárúti képzőművészeti palotába. A festményt Sedelmeyer egyik rokona kísérte, aki az átszállításra és kibontásra felügyelt. Azonnal hozzákezdtek a kép kifeszítéséhez, mely esti fél hétig tartott. Telepy Károly festő ügyelt fel a kifeszítésre, s féltékeny gonddal vigyázott, hogy baja ne történjék. Ezalatt jöttek mentek a magyar művészek […] s a nagy terem padolatán fekvő kép körül néma bámulattal megállva nézték a félhomályban összefutó magasztos vonásokat. . … A lámpák alig világították meg az egész képet, melynek csodás alakjai mozogni, beszélni látszanak. A bámulók ajkáról csak egy-egy magasztaló szó röppent el a teremben olyan csönd volt, mint a templomban szokott lenni.”

A békéscsabai múzeum féltett kincsei: a relikviák, s a számos dokumentum ritkán hagyja el a Munkácsy Mihály Múzeumot. A kiállítás azért is különleges, mert legutóbb 25 éve volt lehetősége a Déri Múzeumnak ilyen gazdag válogatás bemutatására.

Életterének rekonstruálása mellett a látogatók korabeli viseletmásolatokat felöltve Munkácsy vendégeinek érezhetik magukat. A játékra vállalkozókat megörökítő fotók később a kiállítást felidéző, meghatározó emlékké válhatnak.

A kiállítás 2019. június 22-től december 31-ig látogatható.


A piramisok országában (Soó Rezső egyetemi tanár utazása Egyiptom földjén)

A Déri Múzeum időszaki kiállítása

Soó Rezső az 1960-as évek közepén utazott Egyiptomba. A sivatagi országban a Nílus-völgy Kairó és Asszuán közötti szakaszát, valamint Alexandria és Port Szaíd kikötővárosok környékét járta be. Ezekről a helyekről származnak a hagyaték eredeti képei. Az egyiptomi fotógyűjteményben 282 diapozitív és 128 fotónegatív van, de a felvételek között sok reprodukció, másolat is található.

A tárlaton a Soó-fotóhagyaték Egyiptomban készített felvételeiből azokat mutatja be a múzeum, amelyek leglátványosabban ábrázolják Soó Rezső útjának céljait, szakmai eredményeit, az ország egyedülálló természeti és kulturális értékeit. A legérdekesebb, legsikerültebb fotók – digitalizált formában – önállóan, külön egységben, projektorral láthatók.

A tárlat izgalmas eleme egy korabeli egyiptomi vasúti kocsi stilizált kabinjának belseje, amely az 1960-as évek stílusát tükrözi. A kupé függönnyel keretezett ablakában jellegzetes Nílus-völgyi tájat csodálhatnak a látogatók, eredeti mozgófilmen.

A kiállítás 2018 június 12-től 2019. december 31-ig látogatható a múzeum 2. emeletén


Adybandi ébresztése – kiállítás és múzeumi nyomozás

A Debreceni Irodalom Háza időszaki kiállítása

A huszadik század elején Ady Endre új fejezetet nyitott a magyar líra történetében. Szakítva a már megszokottal, új stílust, új költői nyelvet teremtett. Pályája elején néhány évet Debrecenben töltött. Ebben az időszakban lett joghallgatóból újságíró, s kezdett első verseskötete, a Versek kiadásán dolgozni, ami 1899-ben meg is jelent Debrecenben.Szerelem, csalódás, titkos imádó, mulatság, versek, kardpárbaj, újságírás. Pár kulcsszó, melyekkel leírható az a röpke két év, míg Ady Endre Debrecenben tartózkodott. A költő halálának 100. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás e hívószavak mentén enged bepillantást Ady Endre életének korai, debreceni időszakába. A tárlat az Álmodó Magyarok állandó kiállításba beépülve, arra folyamatosan reagálva mutatja be Ady Endre debreceni életének főbb kapcsolódási pontjait. A kiállítással szoros egységet alkotó múzeumi nyomozás keretében pedig az arra vállalkozók Ady Endre elveszett galléros köpönyegének titkát fedezhetik fel.

A kiállítás 2019. június 22-től 2020. június 14-ig tekinthető meg.