Déri Múzeum

Időszaki kiállítások

POLGÁRI SIKK

A tárlat a polgárosodó Debrecen női ruháiból, kiegészítőiből ad ízelítőt, s enged betekinteni a korabeli polgárok életmódjába. Múzeumunk iparművészeti gyűjteményének gazdag anyaga az állandó kiállításban számos helyen, ám nem önállóan jelenik meg. Részben ezt is pótolni igyekszik időszaki kiállításunk, melyben soha nem látott, vagy csak több évtizede bemutatott tárgyak szerepelnek.

A divat sodró erővel ragadja magával az embereket, s bár intenzív, de viszonylag rövid idő alatt lezajló változást hoz. Divatosnak lenni annyit jelent, mint az aktuális változásokat mielőbb követni. Az iránta való érdeklődés főként a „szebbik nemre” jellemző.

A kiállítás alsó szintjén egy mai nő álmodja magát vissza a bemutatni kívánt korba. Az „álomban” nem szokványos formában kelnek életre a múzeumi tárgyak.

A galérián idővonal mutatja be a női divat legjellegzetesebb és legérdekesebb változásait a kiegyezéstől a második világháború kitöréséig. A divat nem egyformán érinti a különböző társadalmi rétegeket. Az arisztokrácia, a művészek és a nagypolgárság diktálta, a polgári középosztály pedig követte. Ez utóbbi társadalmi réteg áll a kiállítás középpontjában.

A divat ebben az időszakban már Debrecenben is a polgárság mindennapjainak szerves része volt. Az új befogadását megkönnyítette, hogy a felbomló cívis társadalom főként hagyományokra épülő törvényei már nem érvényesültek. Emellett megjelent egy új, vállalkozó szellemű polgári réteg, amely életmódjában is fogékony volt az újdonságok iránt. Ugyanakkor közülük kerültek ki a város modernizációjának motorjai. Tagjai ott vannak az Emlékkert, a Zenede, a Színház és a Kaszinó alapítói között. Nekik köszönhetően változatos társasági élet folyt a városban, melynek ünnepi alkalmain a nők már a legújabb divatot követő ruhákban jelentek meg.

A Polgári sikk című kiállítás a Déri Múzeum Zoltai Lajos Termében és Galériájában  február 12-től május 3-ig látogatható.

A KAGÁN LOVASA avagy egy avar páncélos lovas életre keltése

A Déri Múzeum időszaki kiállítása

A régészek 2016 nyarán bukkantak rá egy tízéves, egykor a 7. század közepén élt kislány maradványaira az M35-ös autópálya megelőző feltárásakor. Danutának keresztelték el a leánykát, akit annak idején aranyveretes pártában temettek el. Szeptemberben tőle csupán hét méterre újabb gazdag, pártás sírt tártak fel, benne egy, Malvinnak elnevezett  felnőtt nő maradványaival. 2017 áprilisában, Kerény napján viszont – mindössze két kilométerre a gazdag női temetkezésektől – egy magas rangú katona került elő Derecske, Bikás-dűlő lelőhelyen.

A lovával s fegyverzetével elhantolt harcos sírjából egy teljes lamellás páncél is előkerült, mely nemcsak a törzset, hanem a combokat és vállakat is fedte. Jelentősége óriási, hiszen a Kárpát-medencében feltárt több ezer avar sírban eddig csak páncélrészleteket találtak.

A derecskei sírlelet azért is rendkívüli, mert a fegyverzeten túl a magas talajvízszint miatt számos, a viselet részét képező szerves anyag is konzerválódott. Ez adott lehetőséget arra, hogy a minden bizonnyal Bizánc elleni hadjáratokban is harcoló katona tudományos arcrekonstrukción alapuló hiperrealisztikus bemutatása  elkészülhessen. A koponya alapján végzett modern eljárásnak köszönhetően valóban az egykor élt avar harcos arcába pillanthatunk!

A debreceni múzeum kiállításán Danuta és Malvin értékes tárgyai is megjelennek, Kerény pedig - lovával együtt -  teljes életnagyságban várja majd a látogatókat, akik kis segítséggel még a harcedzett avar lovas elképzelt gondolatait  is hallani fogják!!!

„Kedves lovam, aki már annyiszor megmentetted az életem, csak az vigasztal, hogy közös a sorsunk!...Élünk-e még valameddig? Egyszer véget ér közös utunk, s otthon együtt temetnek el minket. A túlvilágon majd együtt vágtázunk apám őseivel a végtelen égi pusztaságon..."

A Kagán lovasa című kiállítás a Déri Múzeum Kupolájában október 2-tól március 1-ig látogatható.   


Adybandi ébresztése – kiállítás és múzeumi nyomozás

A Debreceni Irodalom Háza időszaki kiállítása

A huszadik század elején Ady Endre új fejezetet nyitott a magyar líra történetében. Szakítva a már megszokottal, új stílust, új költői nyelvet teremtett. Pályája elején néhány évet Debrecenben töltött. Ebben az időszakban lett joghallgatóból újságíró, s kezdett első verseskötete, a Versek kiadásán dolgozni, ami 1899-ben meg is jelent Debrecenben.Szerelem, csalódás, titkos imádó, mulatság, versek, kardpárbaj, újságírás. Pár kulcsszó, melyekkel leírható az a röpke két év, míg Ady Endre Debrecenben tartózkodott. A költő halálának 100. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás e hívószavak mentén enged bepillantást Ady Endre életének korai, debreceni időszakába. A tárlat az Álmodó Magyarok állandó kiállításba beépülve, arra folyamatosan reagálva mutatja be Ady Endre debreceni életének főbb kapcsolódási pontjait. A kiállítással szoros egységet alkotó múzeumi nyomozás keretében pedig az arra vállalkozók Ady Endre elveszett galléros köpönyegének titkát fedezhetik fel.

A kiállítás 2019. június 22-től 2020. június 14-ig tekinthető meg.