Déri Múzeum

Állás

Déri Múzeum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Déri Múzeum

Múzeumi grafikus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Déri tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Déri Múzeumhoz tartozó kiállítóhelyek (Déri Múzeum, MODEM, Medgyessy F. Emlékmúzeum, Irodalom Háza) arculati sajátosságaihoz alkalmazkodva grafikai feladatok végzése: nyomtatott és online felületeken való megjelenések grafikai előkészítése, kültéri és beltéri információs felületek tervezése. Kiállításokhoz és programokhoz kapcsolódó grafikai munkák: arculat, plakátok, meghívók, információs anyagok, kiadványok tervezése. A kiállítások installálásában megjelenő grafikai munkák: feliratok, tapéták, műcédulák tervezése, szöveges anyagok tördelése. Az intézmény múzeum- és művészetpedagógiai programjának támogatása – a foglalkozások és az edukációs program gyakorlati végrehajtásához szükséges kreatív feladatok végzése, az elméleti szakemberekkel való szoros együttműködésben.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, szakirányú végzettség,
 • szakmai tapasztalat,
 • a munka elvégzéséhez szükséges programok: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator magas szintű ismerete,
 • nyomdai előkészítésben való jártasság,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, precíz, gyors és önálló munkavégzés,
 • kreativitás, problémamegoldó képesség,
 • a múzeumi szemlélet, a művészet és a kortárs kultúra iránti affinitás,
 • kortárs grafikai trendek ismerete,
 • sokrétű tervezői és kivitelezői készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz
 • szakmai portfólió
 • motivációs levél
 • végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai
 • A Kjt. 20/A§(5)bek.b.)pontja alapján a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. május 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Déri Múzeum címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Déri tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 242/2017, valamint a munkakör megnevezését: Múzeumi grafikus.
 • Elektronikus úton Polgár Ildikó részére a allaspalyazat@derimuzeum.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.debrecen.hu - 2017. április 7.
 • www.derimuzeum.hu - 2017. április 7.
 • DMJV Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája (4026 Db. Kálvin tér 11.) – 2017. április 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidővel jön létre.