Déri Múzeum

Állás

A Déri Múzeum a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet múzeumi kiállítás-kivitelező munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Déri tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A kiállítás muzeológusával együttműködve részvétel a múzeum kiállításainak megvalósításában a kiállítás tervezésétől a kivitelezésig.
 • Közreműködés a kiállítás koncepciójának elkészítésében, tervegyeztetések megszervezése, a kiállítás koncepciója alapján komplex látványterv készítése. Az installációt tervezi, kivitelezi, az építési és bontási munkát irányítja, végzi. Gondoskodik a kiállításokhoz kapcsolódó anyagok beszerzéséről és biztosítja a folyamatos anyagellátást.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 • Pályázati feltételek:Középfokú képesítés; szakirányú-, munkakörnek megfelelő,
 • Felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeretek
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Legalább 1 év szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú szakirányú főiskolai, egyetemi végzettség
 • Rajz és vizuális kommunikáció vagy műszaki rajzoló képesítés
 • Kiállítások, múzeum területén szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • A Kjt. 20/A§(5)bek.b.)pontja alapján a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Sikeres felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Déri Múzeum címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Déri tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 621/2017., valamint a munkakör megnevezését: múzeumi kiállítás-kivitelező .
 • Elektronikus úton Csorján Andrea részére a allaspalyazat@derimuzeum.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés. A pályázók a döntésről email-ben, illetve levélben kapnak értesítést. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.debrecen.hu – 2017. október 2.
 • www.derimuzeum.hu – 2017. október 2.
 • DMJV Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája (4026 Db., Kálvin tér 11.) – 2017. október 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidővel jön létre.
A Déri Múzeum a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet történész-muzeológus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Déri tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A Múzeum történeti gyűjteményének gyarapítása, kezelése, megőrzése és feldolgozása.
 • Kutatások, tudományos tevékenységek végzése, eredmények publikálása.
 • Tárlatvezetések tartása.
 • A Múzeum kiállításaihoz tématervek, forgatókönyvek készítése, illetve kiállítások megvalósításában való részvétel.
 • Szakmai továbbképzése érdekében konferenciákon, előadásokon való részvétel.
 • Részt vesz a Múzeum közművelődési feladatiban.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, történelem
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • egyetemi végzettség, történelem szak
 • középfokú "C" típusú nyelvvizsga
 • múzeumi gyakorlat-legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • sikeres felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • a Kjt. 20/A§(5)bek.b.)pontja alapján a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Déri Múzeum címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Déri tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 622/2017., valamint a munkakör megnevezését: történész-muzeológus.
 • Elektronikus úton Csorján Andrea részére a allaspalyazat@derimuzeum.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés. A pályázók a döntésről email-ben, illetve levélben kapnak értesítést. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.debrecen.hu – 2017. október 2.
 • www.derimuzeum.hu – 2017. október 2.
 • DMJV Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája (4026 Db., Kálvin tér 11.) – 2017. október 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidővel jön létre.
A Déri Múzeum régészeti üzemviteli alkalmazott-múzeumi adatrögzítő pályázat nélküli munkakör betöltésére állást hirdet az 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról 20/A§(4) bek. alapján

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű, 2017. november 1.–2017. december 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 órában

Munkarend: Általános munkarend. Munkaidő: hétfőtől péntekig, 8-16 óráig.

A munkavégzés helye: Régészeti Bázis, Debrecen Biczó István-kert

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • régészeti gyűjtemény leleteinek mosása, tisztítása, csomagolása, dokumentálása,
 • a régész-muzeológus és a felelős gyűjteménykezelő utasításának megfelelően közreműködik a műtárgyak elhelyezésében, ellátja a raktározási feladatokat,
 • a dokumentumok és a műtárgyak régészeti gyűjteményen belüli mozgatása, valamint szállítás és kölcsönzés esetén a megfelelő csomagolás elvégzése,
 • az állandó és az időszakos régészeti kiállításokban történő részvétel.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Az állás betöltésének feltétele:

 • gimnáziumi érettségi,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet.

A jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget, szakképzettséget és nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata
 • sikeres felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betöltésének ideje: 2017. november 1.

Jelentkezési határidő: 2017. október 23.

A jelentkezés módja:

 • elektronikus úton Csorján Andrea részére az allaspalyazat@derimuzeum.hu e-mail címen keresztül

Jelentkezéskor kérjük feltüntetni a 638/2017-es iktatószámot, valamint a munkakör megnevezését.

Az elbírálásának határideje: 2017. október 25.

Az álláshirdetés további közzétételének helye:

 • www.debrecen.hu
 • www.derimuzeum.hu
 • DMJV Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.)A Déri Múzeum régész-technikus pályázat nélküli munkakör betöltésére állást hirdet az 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról 20/A§(4) bek. alapján.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017. november 1.–2017. december 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős: heti 40 órás

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Déri tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Hajdú-Bihar megye területén végzett régészeti feladatellátás terepi dokumentációs munkában való közreműködés (terepi rajzolás) az adatott munkát végző régész irányítása mellett.
 • A feltárások során előkerülő, illetve a Déri Múzeum régészeti tárában őrzött leletek rajzolása.
 • Egyes kiállításokhoz, bemutatókhoz szükség esetén rekonstrukciós rajzok, illusztrációk készítése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Az állás betöltésének feltételek:

 • Főiskola
 • Minimum 1év terepi gyakorlat
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • rajz és vizuális kommunikáció szakos főiskolai végzettség

A jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata
 • sikeres felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2017.október 23.

A jelentkezés módja:

 • Elektronikusan Csorján Andrea részére az allaspalyazat@derimuzeum.hu e-mail címen keresztül.
 • A jelentkezéskor kérjük feltüntetni a 637/2017-es iktatószámot, valamint a munkakör  megnevezését: régész-technikus

Az álláshirdetés elbírálásának határideje: 2017. október 26.

Az álláshirdetés kiírásának közzétételének helye, ideje:

 • www.debrecen.hu – 2017. október 10.
 • www.derimuzeum.hu – 2017. október 10.
 • DMJV Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája (4026 Db., Kálvin tér 11.) – 2017. október 10.