Déri Múzeum

Állás

 Déri Múzeum  MODEM  Kurátor asszisztens pályázat nélküli munkakör betöltésére állást hirdet  az 1992.évi XXXIII.tv. a közalkalmazottak jogállásáról 20/A§(4) bek. alapján 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:   Határozott idejű, 2017. augusztus 1 - 2018. augusztus 5-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:   Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Gyűjteményfeldolgozás szakmai támogatása:

 • a gyűjteménnyel kapcsolatos archív anyagok rendszerezése, szelektálása és folyamatos, naprakész kezelése.
 • A feldolgozást irányító szakember munkájának támogatása: a feldolgozási folyamat adminisztrációs és logisztikai munkálatainak szervezése és végzése - a feldolgozást irányító kurátor és modem vezető kurátorának irányítása alatt.
 • Kiadványokhoz  valamint szakkatalógusokhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok végzése, az ezekhez kapcsolódó reprodukciós feladatok (művek fotóztatása) szervezése. 
 • Időszaki kiállításokhoz kapcsolódó adminisztratív és logisztikai feladatok ellátása (a kiállítási anyagok szállításának előkészítése és adminisztrálása, állapotfelmérés és egyéb műtárgykezelési feladatok szervezése, részvétel a kiállítások építésében és bontásában, csomagolásában, kapcsolattartás az alkotókkal, a kurátor munkájának támogatása)

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Az állás betöltésének feltétele: 

 • Főiskola, művészeti szakirány,
 • magyar állampolgárság 
 • büntetlen előélet   
 • a modern és kortárs művészet iránti elkötelezettség

 Az elbírálásánál előnyt jelent: 

 •  aktív szakmai kapcsolatok

A jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél  
 • végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok 
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betöltésének ideje: 2017. augusztus 1.

Jelentkezési határidő: 2017. július 20.

A  jelentkezés módja:

 • Postai úton, a Déri Múzeum címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Déri tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot:  445 /2017., valamint a munkakör megnevezését: Kurátor asszisztens 
 • Elektronikus úton Polgár Ildikó részére a allaspalyazat@derimuzeum.hu E-mail címre.

Az álláshirdetés elbírálásának határideje: 2017. július 24.

Az álláshirdetés további közzétételének helye:

 • www.debrecen.hu 
 • www.derimuzeum.hu. 
 • www.modemart.huDéri Múzeum a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet múzeumi adattáros–múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Déri tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A muzeológusokkal együttműködve folyamatosan végzi a nyilvántartási munkák körébe tartozó technikai feladatokat (adatrögzítés, leltározás, digitalizálás, képi információk beazonosítása, leírókartonok rendezése.)
 • A raktárak műtárgykörnyezeti paramétereinek folyamatos ellenőrzése, rögzítése.
 • A műtárgyak gyűjteményen belüli mozgatás esetén a megfelelő csomagolás elvégzése.
 • A gyűjtemény külső kutatóinak kiszolgálása. Közreműködik a gyűjteményt érintő kiállítások rendezésében.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, munkakörnek megfelelő,
 • Hasonló területen szerzett legalább 3-5 év gyakorlat
 • Felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeretek
 • Szakirányú szakképzettség
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, múzeumi gyűjtemény-és raktárkezelő vagy néprajz szak

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • A Kjt. 20/A§(5)bek.b.) pontja alapján a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Sikeres felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Fényképes önéletrajz
 • Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Déri Múzeum címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Déri tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 316/2017. , valamint a munkakör megnevezését: múzeumi adattáros–múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő.
 • Elektronikus úton Csorján Andrea részére a allaspalyazat@derimuzeum.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés.
 • A pályázók a döntésről email-ben, illetve levélben kapnak értesítést.
 • A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •  www.debrecen.hu - 2017. május 5.
 • www.derimuzeum.hu - 2017. május 5.
 • DMJV Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája (4026 Db., Kálvin tér 11. - 2017. május 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidővel jön létre.
Déri Múzeum a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ kurátor munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Hunyadi utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A MODEM szakmai programjába illeszkedő kortárs kiállítások kurátori, társkurátori vagy kurátor-asszisztensi feladatainak ellátása.
 • A MODEM-ben megvalósuló külső kurátor vagy más intézmény által létrehozott tárlatok asszisztensi, kapcsolattartási feladatai.
 • A kiállításokhoz kapcsolódó logisztikai és gazdasági háttérmunka szakmai segítése, támogatása.
 • A MODEM szakmai programjához kapcsolódó művészetpedagógiai program támogatása, esetenként az abban való közvetlen részvétel.
 • A kiállításokhoz kapcsolódó szakmai programok kidolgozásában és megvalósításában való közvetlen részvétel (pl.: tárlatvezetések, szakmai gyakorlatok, beszélgetések, konferenciák, stb.) Szakmai szövegek, dokumentációk készítése ill. ellenőrzése a kiállítási programhoz - annak installációs és kommunikációs szükségletei alapján.
 • Kapcsolattartás a szakmai sajtóval, a cikkírók munkájának segítése, esetlegesen saját publikációk írása – a MODEM szakmai munkájával kapcsolatban.
 • A MODEM szakmai programjához kapcsolódó ill. amellett párhuzamosan megvalósuló társművészeti és egyéb kulturális rendezvények, programok támogatása, az azokat szervezők szakmai segítése.
 • Kapcsolattartás a társintézményekkel, részvétel szakmai programokon – a MODEM szakmai munkájának képviselete művészeti fórumokon.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, / Egyetem, művészeti szakirányú végzettség,
 • kortárs művészeti kiállításokhoz kapcsolódó szakmai munka - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • kurátori vagy művészettörténészi végzettség
 • pedagógiai végzettség
 • angol nyelv magas szintű szakmai ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, precíz, gyors és önálló munkavégzés,
 • kreativitás, problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai
 • A Kjt. 20/A §(5) bek.b) pontja alapján a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Déri Múzeum címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Déri tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 323/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Kurátor.
 • vagy elektronikus úton Polgár Ildikó részére a allaspalyazat@derimuzeum.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •  www.debrecen.hu – 2017. május 7.
 • www.derimuzeum.hu – 2017. május 7.
 • DMJV Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2017. május 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidővel jön létre.